U današnje vrijeme većina poslodavaca ima probleme sa pronalaženjem i zadržavanjem kvalitetne radne snage. Jedan od alata koji mogu pomoći u tome su razni employee benefiti. Doct kao dodatno zdravstveno osiguranje je idealan employee benefit koji će povećati zadovoljstvo vaših zaposlenika, poboljšati njihovu zdravstvenu skrb, smanjiti njihove troškove vezane za liječničke posjete te ujedno povećati produktivnost i smanjiti absentizam.

Naročito može biti od koristi zaposlenicima koji rade u udaljenim područjima sa otežanim pristupom liječnicima ili na drugim govorinim područjima. Doct ima rješenje za to, u roku od 24 sata im možete osigurati dostupne liječnike na hrvatskom jeziku 24/7/365 bez čekanja i bez rezervacije termina! Jer, što nam je svima najvažnije? Zdravlje, naravno.

Usluga se jednostavno aktivira u 3 koraka: instaliranje appa, registracija korisničkog računa, unos aktivacijskog koda sa kartice. Sve traje par minuta i nakon toga vaš zaposlenik ima dostupnog liječnika 24/7 bez ograničenja.

Implementacija je jednostavna; trvtka/poslodavac dobiva na adresu (ili više adresa) prepaid kartice koje se onda interno distribuiraju uposlenicima, te od trenutka aktivacije kompanijskog paketa, korisnici imaju godinu dana usluge liječnika 24/7. Za terenske djelatnike aktivacijski kodovi se mogu poslati e-mailom.

Pridružite se vodećim hrvatskim tvrtkama i osigurajte svojim zaposlenicima bolju zdravstvenu skrb samo na dodir gumba!

Kontaktirajte nas