U današnje vrijeme većina poslodavaca ima probleme sa pronalaženjem i zadržavanjem kvalitetne radne snage. Jedan od alata koji mogu pomoći u tome su razni employee benefiti. Doct liječnici 24/7 je idealan employee benefit koji će vam povećati zadovoljstvo zaposlenika, poboljšati njihovu zdravstvenu skrb, smanjiti njihove troškove vezane za liječničke posjete te ujedno povećati produktivnost i smanjiti absentizam.

Naročito može biti od koristi zaposlenicima koji rade u udaljenim područjima sa otežanim pristupom liječnicima ili na drugim govorinim područjima. Doct ima rješenje za to, u roku od 24 sata im možete osigurati dostupne liječnike na hrvatskom jeziku 24/7/365 bez čekanja i bez rezervacije termina! Jer, što nam je svima najvažnije? Zdravlje, naravno.

Usluga se jednostavno aktivira u 3 koraka: instaliranje appa, registracija korisničkog računa, unos aktivacijskog koda sa kartice. Sve traje par minuta i nakon toga vaš zaposlenik ima dostupnog liječnika 24/7 bez ograničenja.

Implementacija je jednostavna; trvtka/poslodavac dobiva na adresu (ili više adresa) prepaid kartice koje se onda interno distribuiraju uposlenicima, te od trenutka aktivacije kompanijskog paketa, korisnici imaju godinu dana usluge liječnika 24/7. Za terenske djelatnike aktivacijski kodovi se mogu poslati e-mailom.

Pridružite se vodećim hrvatskim tvrtkama i osigurajte svojim zaposlenicima bolju zdravstvenu skrb samo na dodir gumba!

Kontaktirajte nas