Uvjeti korištenja
 • Liječnik koji ima sklopljen ugovor sa IT platformom Doct pruža video-konzultacije putem online Virtualne platforme Doct koju osigurava IT platforma Doct, kako bi svojim korisnicima omogućila veću dostupnost konzultacijama iz sfere medicine. Usluga Virtualne platforme Doct osmišljena je za pružanje kratkih konzultacije i online konzultacija iz registriranih djelatnosti u svrhu provođenja konzultacije, pružanju drugog mišljenja, dogovaranju termina liječenja, savjetovanja, dobivanja informacija, savjeta ili bilo kojeg drugog doprinosa ili usluga.
 • Usluga Virtualne platforme Doct namijenjena je korisnicima koji nisu u mogućnosti vidjeti liječnika uživo ili im je potreban takav način medicinske usluge koji ne iziskuje osobni kontakt s liječnikom.
 • Virtualna platforma Doct nije zamišljena da bude kompletna zdravstvena usluga ili alternativa pravom posjetu ambulanti, zahvatu ili operaciji. Konzultacije i savjeti pruženi video-konzultacijom mogu rezultirati dogovorenim terminom i daljnjim liječenjem u Privatnoj ordinaciji.
 • Virtualna platforme Doct nije namijenjena za hitne medicinske intervencije. Ne koristite Virtualnu ordinaciju, ako mislite da je Vaš zdravstveni problem hitan slučaj, a pogotovo ne ako doživite medicinsku hitnost poput bolova u prsima, tegobe disanja, moždanog udara, jakih bolova u trbuhu i slično. Korisnik se slaže, potvrđuje i prihvaća da je svjestan činjenice da Virtualna ordinacija nije namijenjena za bilo koju vrstu hitnih medicinskih intervencija. U slučaju sumnje i potrebe zbrinjavanja bilo kakvih hitnih medicinskih stanja, preporučuje se da nazovete nadležnu hitnu službu.
 • Virtualnoj ordinaciji može se pristupiti putem IT platforme Doct.
1. OPĆI UVJETI KORIŠTENJA
 • Ovo su Uvjeti pružanja i korištenja usluga (dalje u tekstu “Uvjeti”) za pristup i korištenje bilo koje osobe (“Korisnik”, ili “Vi”) online platforme Doct putem koje se pružaju ranije navedene usluge putem virtualne platforme (zajednički nazvano “Virtualna platforma”) u organizaciji licenciranih Liječnika.
 • Ako se ne slažete s bilo kojim dijelom ovih Uvjeta, nemojte se prijaviti na Virtualnu platformu Doct, prestanite koristiti Virtualnu platformu Doct na bilo koji način i ne biste trebali pristupati Virtualnoj ordinaciji.
 • Ovi uvjeti podložni su promjenama. Kada se ovi Uvjeti promjene, nova verzija bit će objavljena na web stranici Virtualne platforme Doct i na samoj stranici Virtualne platforme
 • Korisnik izjavljuje svojom odgovornošću da su informacije koje daje točne, te je obaviješten da uporaba lažnog identiteta i širenje lažnih podataka mogu dovesti do civilnog i / ili kaznenog gonjenja, te da za slučaj sumnje u korištenje lažnog identiteta ili korištenja platforme s namjerom prijevare može rezultirati trajnom blokadom korisnika. Kako bi izbjegli nevažeće rezervacije i druge situacije koje mogu dovesti liječnike u zabludu, Privatna medicinska praksa i platforma Doct može upotrijebiti navedeni mobilni broj i / ili adresu e-pošte kako bi potvrdila zahtjev korisnika za termin ili provjerila identitet korisnika.
2. KORIŠTENJE VIRTUALNE PLATFORME
 • Virtualna platforma Doct Vam omogućuje video-konzultaciju s registriranim i licenciranim liječnicima u svrhu provođenja kratkih konzultacije i online konzultacija iz registriranih djelatnosti u svrhu provođenja konzultacije, pružanju drugog mišljenja, planiranja liječenja, dogovaranju termina liječenja, savjetovanja, dobivanja informacija, savjeta ili bilo kojeg drugog doprinosa ili usluga Liječnika (zajednički nazvano “Usluge Virtualne platforme Doct ”).
 • Usluga koju nudi Virtualna platforma Doct, omogućava korisnicima da pronađu liječnika (zajednički nazvano „liječnik“), da od liječnika zatraže sastanak te da izvrše video-konzultacije.
 • Video-konzultacija koju pruža Virtualna platforme Doct osigurava siguran, jedan na jedan, šifrirani kanal između korisnika i liječnika. U pružanju ove usluge Virtualna platforma Doct poštuje sva pravila o privatnosti propisanoj odredbama o zaštiti osobnih podataka. Korisnik je prihvatio sve odredbe o zaštiti osobnih podataka prilikom kreiranja vlastitog profila, te je svjestan da iste može pročitati na javno objavljenoj poveznici o zaštiti podataka.
 • Pristajanjem na ove uvjete također pristajete na uvjete platforme o zaštiti podataka. Pravila o zaštiti podataka su uključena u ove uvjete i smatraju se njegovim dijelom. Ista pravila koja se odnose na promjene i reviziju ovih uvjeta također se primjenjuju na promjene i reviziju pravila o zaštiti podataka.
 • Nije dopušteno snimanje, kopiranje ili emitiranje bilo kojeg sadržaja ili izvoda sadržaja video-konzultacija u sklopu Virtualne platforma Doct, bez obzira na sredstva, medij, postupak ili svrhu. Korisnik i liječnik su informirani da svako kršenje prava na sliku, poštivanje privatnosti ili profesionalne i medicinske povjerljivosti može biti podložno sankcijama, uključujući kaznene sankcije. Oprema (pametni telefon, internetska veza itd.) koja omogućuje pristup i korištenje usluge Virtualne platforma Doct snosi se na vlastiti trošak korisnika, kao i povezani troškovi elektroničke komunikacije (posebno telefonski troškovi, troškovi pristupa internetu). Odgovornost je korisnika da prije korištenja usluge Virtualne platforma Doct dobije informacije o cijeni korištenja prethodno spomenute opreme ili usluga od operatora platforme Doct.
 • Stranke složno ugovaraju da osim ako to zahtijeva pravni postupak, Liječnik neće prikazivati medicinske ili bilo koje druge podatke o korisnicima ili trećoj strani bilo kojoj osobi ili entitetu koje nije ovlastio, osim u strogom skladu s medicinskom etikom i Zakonom o pružanju zdravstvene zaštite.
 • Korisnik je pozvan da unaprijed osigura sljedeće uvjete tijekom korištenja usluga putem Virtualne platforme Doct: pametni telefon, tiho i dovoljno osvijetljeno okruženje. Ako okruženje, oprema ili uvjeti za uslugu nisu zadovoljeni, liječnik može prekinuti video-konzultaciju. U slučaju da se korisnik tijekom video-konzultacije i savjetovanja, tj. prilikom korištenja usluge Virtualne platforme Doct osjeća negativno pod utjecajem narušenog učinka ili kvalitete, dužan nas je o tome obavijestiti.
 • Liječnik koji pruža uslugu Virtualne platforme Doct jedini ima pravo ocijeniti prikladnost daljinskog savjetovanja korisnika te može prekinuti video-konzultaciju u slučaju da nisu ispunjeni uvjeti za daljinsko savjetovanje.
 • Korisnik razumije i prihvaća da će usluga Virtualne platforme Doct biti naplaćena od platforme Doct kao posrednika u komunikaciji Liječnik / korisnik, čija je odgovornost da korisnika pravovremeno o tome informira.
 • Korisnik razumije i prihvaća da će usluga Virtualne platforme Doct biti naplaćena od platforme Doct kao posrednika u komunikaciji Liječnik / korisnik, čija je odgovornost da korisnika pravovremeno o tome informira.
3. OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI
 • Ako mislite da trebate hitnu medicinsku pomoć, ODMAH I HITNO NAZOVITE LIJEČNIKA ILI BROJ ZA HITNE SLUŽBE (112 ili 194 U HRVATSKOJ). Ne oslanjajte se na elektroničku komunikaciju ili komunikaciju putem Virtualne ordinacije za hitne medicinske potrebe. Ova Virtualna ordinacija nije osmišljena da olakšava hitne medicinske slučajeve. Prihvaćate, potvrđujete i suglasni ste da platforma nije namijenjena za uporabu u bilo kojem od gore navedenih slučajeva i da ne smijete koristiti platformu u niti jednom od gore navedenih slučajeva.
 • Pružatelj ne jamči da je video-konzultacija, tj. pružanje usluga putem Virtualne ordinacije najbolji pristup savjetima iz područja određenih bolesti ili doista odgovarajući način liječenja za Vašu posebnu zdravstvenu brigu ili zdravstveni problem. Nadalje, Virtualna ordinacija nije zamjena za Vašeg liječnika i pružatelja primarne njege. Slažete se da ćete odmah kontaktirati svog liječnika ukoliko se Vaše stanje promijeni ili se pogoršaju vaši simptomi. Ako Vam je potrebna hitna pomoć, odmah se obratite najbližem centru hitne službe.
 • Usluga Virtualne ordinacije, savjetovanje ili video-konzultacija s liječnikom ne može i ne zamjenjuje odlazak u specijalističku ordinaciju i konzultaciju sa specijalistom „licem u lice“. Preporučujemo i potičemo Vas da provjerite sve informacije koje dobijete od liječnika pružatelja usluge Virtualne ordinacije. Bilo koje oslanjanje na takve informacije podrazumijeva da to radite u potpunosti na vlastiti rizik i vlastitu odgovornost.
 • Nemojte zanemarivati, izbjegavati ili odgađati dobivanje medicinskog savjeta od svog liječnika ili drugog kvalificiranog liječnika specijaliste, posjećenih uživo, zbog informacija ili savjeta koje ste primili putem Virtualne ordinacije.
 • Platforma Doct nastojat će što prije riješiti svaku pogrešku u sustavu, te će, koliko god je izvedivo, unaprijed obavijestiti svoje korisnike o bilo kakvim ograničenjima dostupnosti zbog aktivnosti održavanja i/ili uklanjanja kvarova na sustavu Virtualne ordinacije.
 • PLATFORMA DOCT, ODNOSNO LIJEČNICI KOJI SE NJOME SLUŽE ZA USPOSTAVU KONTAKTA SA KORISNICIMA PLATFORME NE ODREĐUJE MEDICINSKE DIJAGNOZE, NE ODREĐUJE TERAPIJE NITI IZDAJE RECEPTE BILO KAKVE VRSTE.

SVI PODACI KOJI SE PRUŽAJU NA PLATFORMI DOCT ILI VEZANO ZA BILO KOJE OBLIKE KOMUNIKACIJE KOJE PODRŽAVA PLATFORMA DOCT, UKLJUČUJUĆI, IZMEĐU OSTALOG KOMUNIKACIJU IZMEĐU LIJEČNIKA KOJI SE KORISTE DOCT PLATFORMOM I KORISNIKA IMA ZA SVRHU POSLUŽITI ISKLJUČIVO KAO OPĆENITA INFORMACIJA, TE NITI NA KOJI NAČIN NEMA NAMJERU USPOSTAVITI ODNOS LIJEČNIK – PACIJENT KAKO JE TO DEFINIRANO DRŽAVNIM ZAKONOM. PLATFORMA DOCT NIJE ZAMJENA ZA PROFESIONALNU MEDICINSKU DIJAGNOZU ILI TERAPIJU I OSLANJANJE NA BILO KOJE INFORMACIJE KOJE PRUŽA BILO KOJI MEDICINSKI STRUČNJAK KOJI KORISTI PLATFORMU DOCT ZNAČI DA TIME VI PREUZIMATE ISKLJUČIVI RIZIK OSLANJANJA NA ISTO.

 • Korisnik je obaviješten da sustavi prijenosa komunikacija, računalni sustavi koji pružaju hosting web portala ili računala liječnika mogu biti podložni kvarovima, kao i bilo koji računalni sustav. Korisnik se ovim putem odriče svih mogućnosti potraživanja šteta protiv platforme Doct ili pridruženih subjekata zbog tehničkog kvara u korištenju pruženih usluga ili zbog neuspjeha uspostavljanja video-konzultacije.
 • Korisnik je obaviješten da platforma Doct nije odgovorna za kršenje povjerljivosti elektroničkih poruka ili drugih podataka koji su poslani zbog nepravilne provedbe od strane korisnika sigurnosnih uputa povezanih s njihovim vlastitim sustavom.
4. POSEBNE ZABRANE

Pored ostalih zabrana koje su navedene u Općim uvjetima korištenja Usluga, također ne smijete koristiti web stranice ili njihov sadržaj:

– za bilo koje nezakonite svrhe

– da biste nagovarali druge na počinjenje ili sudjelovanje u bilo kakvim nezakonitim radnjama

– da biste povrijedili ili oštetili naša prava intelektualnog vlasništva ili prava intelektualnog vlasništva drugih

– da biste uznemiravali, zlorabili, vrijeđali, oštetili, oklevetali, uvrijedili, omalovažili, zastrašili ili vršili diskriminaciju po osnovi spola, spolne orijentacije, vjerske pripadnosti, podrijetla, rase, dobi, nacionalnosti ili invaliditeta

– da biste prenijeli lažne podatke ili podatke koji dovode u zabludu

– da biste prenijeli podatke (upload) ili prenosili viruse ili maliciozne kodove koji će ili mogu biti korišteni na način koji će utjecati na funkcionalnost ili rad Usluge ili bilo kojih povezanih web stranica, drugih web stranica ili Interneta

– da biste prikupljali ili pratili osobne informacije drugih osoba

– da biste slali neželjenu elektroničku poštu kao spam, phish, pharm, pretext, spider, crawl, ili scrape

– za bilo koje opscene ili nemoralne svrhe

– da biste ometali ili zaobišli sigurnosne elemente Usluge ili bilo kojih povezanih web stranica, drugih web stranica ili Interneta

 • Platforma Doct pridržava pravo okončati Vaše korištenje Usluge ili bilo kojih povezanih web stranica radi kršenja bilo koje vrste zabranjenih načina uporabe platforme, te posebno u slučaju da korisnik učestalim pozivima, koji po svojoj prirodi nemaju karakter pribavljanja informacija kojima služi platforma, već imaju za cilj prekomjerno i zlonamjerno korištenje platforme sa svrhom onemogućavanja redovnog korištenja
  platforme od strane drugih korisnika.
 • Zabranjena je svaka vrsta zlonamjernih, neutemeljeno iscrpljujućih i uznemirujućih poziva, radi čega je Platforma Doct, korisnika koji krši posebne zabrane ovlaštena privremeno isključiti iz mogućnosti pristupa Platformi, i to u trajanju od sedam dana.
 • Ako korisnik ponovno prekrši odredbe posebnih zabrana, Platforma Doct, ovlaštena je korisnika koji krši posebne zabrane ovlaštena privremeno isključiti iz mogućnosti pristupa Platformi, i to u trajanju od 30 dana.
 • Ako se i nakon isteka razdoblja iz prethodnog stavka utvrdi da korisnik ponovo prekršio odredbe posebnih zabrana, Platforma Doct, ovlaštena je korisnika trajno isključiti iz mogućnosti pristupa Platformi, te zadržati sva sredstva koja je korisnik uplatio na ime korištenja Platforme Doct do isteka vremena na koji je bila ugovorena usluga između korisnika i Platforme Doct.
 • Ne koristite platformu Doct ili Sadržaj ili Usluge da biste postavili dijagnozu ili odredili terapiju kod medicinskog slučaja. Ne koristite Platformu Doct ili Sadržaj ili Usluge za potencijalan ili stvaran slučaj medicinske hitnosti.
 • Dozvoljena su samo informativna pitanja koja se postavljaju u edukativne svrhe.
 • Nije dozvoljeno postavljanje pitanja o osobnom zdravlju – nije Vam dozvoljeno iznositi činjenice koje odaju dojam da su pitanja specifična za pojedinog pacijenta.
 • Pitanja mogu opisati općenitu situaciju, primjer, bolest ili simptome, ali pitanje ne smije sadržavati dostatne činjenice tako da je jasno da ne opisuje stvarnog, individualiziranog pacijenta.
 • Kod pristupanja našem Premium sadržaju i Uslugama, uključujući privatne razgovore s Medicinskim stručnjacima, trebate biti svjesni sljedećeg:
 • Ne smiju se postavljati zahtjevi za propisivanjem recepata, postavljanjem dijagnoza ili određivanjem terapije
5. SKLAPANJE UGOVORA

Ovi Opći uvjeti pružanja Usluga i bilo koja poslovna politika ili operativna pravila koju postavi Platforma Doct na ovim web stranicama ili vezano za Usluge, predstavlja cjelokupan ugovor i sporazum između Vas i platforme Doct i njenih ugovorenih liječnika, te su mjerodavni za Vaše korištenje naše Usluge, imaju prednost primjene pred bilo kojim prethodnim ili sada postojećim ugovorima, bilo kojim oblicima komunikacije i prijedlozima, bilo pisanim bilo usmenim, koji se odvijaju između Vas i nas (uključujući, između ostalog, bilo koje ranije verzije ovih Općih uvjeta pružanja Usluga).

Platforma Doct pridržava pravo na  promjene cijena pojedinih paketa u slučaju automatskog produženja trajanja pretplatničkog odnosa nakon proteka ugovorenog razdoblja, u kojem slučaju će korisnik biti notificiran o izmjeni cijene pojedinog pakete nakon čega  korisnik može nastaviti koristiti uslugu ili  zatražiti raskid ugovornog odnosa.

U slučaju online kupovine i kartičnog plaćanja nekog od paketa pretplate, korisnik može ili ne, imati besplatno probno razdoblje, jedan besplatan poziv ili sl. u ovisnosti od toga da li je kompanija Verus Consilium d.o.o. u tom periodu odobrila korisnicima probni period, besplatan poziv i sl. ili ne, a informacije o tome će se nalaziti na našim web stranicama, nakon čega se naplaćuje određeni paket- mjesečni obnavljajući ili godišnji obnavljajući. Nakon isteka besplatnog probnog razdoblja, pretplata se naplaćuje prema cijeni odabranog paketa, odnosno nakon isteka svakog plaćenog mjeseca ili godine u ovisnosti da li se radi o mjesečnom ili godišnjem planu. Nakon naplate paketa, tvrtka Verus Consilium d.o.o. ne vrši povrat sredstava u slučaju da se korisnik npr. predomisli ili da obriše korisnički račun niti tvrtka Verus Consilium d.o.o. vrši obavijesti za svaku buduću automastku naplatu za budući vremenski period mjesec ili godinu u ovisnosti o prethodno odabranom planu. Otkazivanje obnavljajuće pretplate je potrebno napraviti prije isteka probnog perioda, odnosno u slučaju mjesečne obnavljajuće pretplate, prije proteka plaćenog mjeseca ili u slučaju godišnjeg plana, prije isteka već plaćene godine. Korisnik mora prvo otkazati pretplatu pa obrisati korisnički račun. Samo brisanje aplikacije sa uređaja ne otakazuje pretplatu automatski jer isto nije tehnički moguće.

Potencijalne nejasnoće u tumačenju ovih Općih uvjeta korištenja Usluga i bilo kojih poslovnih politika ili operativnih pravila koje smo mi objavili na ovim web stranicama ili vezano za Usluge, predstavlja cjelovit ugovor i dogovor između Vas i nas i isti je mjerodavan za Vaše korištenje Usluga, ima prednost primjene pred bilo kojim ranijim ili sada postojećim ugovorima, oblicima komunikacije i prijedlozima, bilo usmenim ili pisanim, nastalih između Vas i nas (uključujući, između ostalog, bilo koje ranije verzije ovih Općih uvjeta korištenja Usluga). Bilo koje nejasnoće kod tumačenja ovih Općih uvjeta korištenja Usluga neće se tumačiti na štetu ugovorne strane koja ih je sastavila.

6. PROMJENE OPĆIH UVJETA PRUŽANJA USLUGA

Ovime jamčimo da na ovim web stranicama imate priliku pregledati najaktualniju verziju Općih uvjeta pružanja Usluga u bilo koje doba, dok platforma Doct pridržava pravo, prema našoj isključivoj diskrecijskoj ocjeni, ažurirati, izmijeniti ili zamijeniti bilo koji dio ovih Općih uvjeta pružanja Usluga objavljujući ažuriranja i promjene na našim web stranicama, a Vaša je odgovornost povremeno provjeriti na našim web stranicama ima li kakvih promjena.

Posebno se naglašava kako Vaša kontinuirana uporaba naših web stranica ili traženje Usluga nakon objave bilo kakvih promjena ovih Općih uvjeta pružanja usluga predstavlja Vaš prihvat tih promjena.

7. MJERODAVNO PRAVO
Na ove Opće uvjete pružanja Usluga i bilo koje zasebne ugovore temeljem kojih Vam mi pružamo Usluge primjenjuju se odredbe propisa važećih u Republici Hrvatskoj kao mjerodavno pravo, a rečeno mjerodavno pravo također je mjerodavno i za tumačenje svega navedenog.