Doct je telemedicinska platforma koju liječnici, i drugi pružatelji zdravstvenih usluga licencirani u Hrvatskoj mogu koristiti za pružanje telemedicinskih usluga. Doct sam po sebi nije pružatelj zdravstvene skrbi. Budući da ugovorni liječnici u Hrvatskoj još uvijek ne mogu izdavati elektroničke recepte pokrivene zdravstvenim osiguranjem, svi liječnici propisuju samo elektroničke privatne recepte putem Doct-a. To pacijent mora u cijelosti platiti. Korisnici sa Privatnim osiguranjem mogu ih podnijeti svome osiguranju na nadoknadu. Pacijenti mogu kupiti lijekove na propisane recepte u ljekarni po svom izboru.

Prema profesionalnim propisima za liječnike, liječnici u Hrvatskoj savjetuju pacijente u osobnom kontaktu. Mogu se koristiti komunikacijski mediji kao podrška. Putem Doct-a  je moguće savjetovanje ili liječenje putem komunikacijskih medija samo u pojedinačnim slučajevima ako je to medicinski opravdano i ako se prati potrebna medicinska skrb, posebice na način na koji se uzimaju nalazi, savjeti, liječenje i dokumentacija i pacijent su također toga svjesni odnosno posebnih značajki savjeta i tretmana putem komunikacijskih medija. Doct putem svoje platforme podržava omogućava kontakt pacijenata s  liječnicima na daljinu- u okviru telemedicine. Liječnici na Doct  platformi nisu obiteljski liječnici pacijenata, nego liječnici opće prakse.

VAŽNO: Doct ne nudi liječničke konzultacije u slučajevima kada je nekome neposredno ugrožen život ili kada mu je potrebna hitna medicinksa pomoć. U slučaju da vam je potrebna hitna pomoć, molimo vas da nazovete broj hitne pomoći zemlje u kojoj se nalazite ili da odete u najbližu bolnicu.