Ja sam Suzana Stanec, liječnik opće medicine, i svoj život posvećujem brizi o ljudima iz jedinstvene perspektive. Moj fokus je na ortopedskim pomagalima, skrbi o bolesnima, starima i nemoćnima. Posebno se posvećujem liječenju kroničnih rana te gajim veliko zanimanje i ljubav prema psihijatriji i psihoterapiji. Redovito pratim istraživanja i članke te povremeno priskačem u pomoć kolegama u struci. Aktivno sudjelujem u stvaranju sadržaja, pišem članke, predajem i educiram druge, uživajući u prenošenju iskustvenog znanja. Također, imam ulogu predavača prve pomoći.

 

U trenucima opuštanja, uživam u crtanju, izradi prigodnih ukrasa te obožavam glazbu i ples.