Bok, moje ime je Ema Dejhalla. Liječnica sam koja trenutno radi u ordinaciji obiteljske medicine i istovremeno se specijaliziram u tom području. Kontinuriano sudjelujem na domaćim i međunarodnim kongresima kao aktivni sudionik. Moj poseban interes leži u području javnog zdravstva, s naglaskom na promociji zdrave prehrane i tjelesne aktivnosti. Trenutačno sam posvećena istraživačkom radu na doktoratu vezanom za ove teme.

 

U slobodno vrijeme, opuštam se igrajući tenis. Moja predanost leži u poboljšanju zdravlja mojih pacijenata i zajednice te promicanju svijesti o važnosti zdravog načina života.